Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Tin tức cập nhập
The King's Man lùi lịch phát hành đến năm 2021
Harry Nguyễn • 28 Tháng 08, 2020
The Batman mới: Tăm tối và bạo lực hơn
Christ Peace • 23 Tháng 08, 2020