Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phát hành năm 2020
Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th 10 Th 11 Th 12
15 phim
13 phim
13 phim
5 phim
7 phim
6 phim
9 phim
7 phim
23 phim
19 phim
8 phim
7 phim
1.07 tỷ USD
823.04 triệu USD
108.75 triệu USD
427.47 nghìn USD
123.99 triệu USD
11.2 triệu USD
56.13 triệu USD
283.51 triệu USD
84 triệu USD
2.18 triệu USD
-
-
Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
TỔNG: 132 phim, 2.56 tỷ USD