Nội dung mới cập nhập

Bảng xếp hạng doanh thu phim điện ảnh

Top 30 Năm 2019
896.59 nghìn USD
60.55 triệu USD
54.04 triệu USD
52.8 triệu USD
5.17 triệu USD
51.4 triệu USD
4.99 triệu USD
404.34 triệu USD
3.77 triệu USD
361.47 triệu USD
342.18 triệu USD
329.85 triệu USD
31.55 nghìn USD
2.96 triệu USD
28.25 nghìn USD
250.17 triệu USD
23.53 triệu USD
21.04 triệu USD
203.25 nghìn USD
19.05 triệu USD
Cinematone cung cấp bảng theo dõi doanh thu phòng vé các tác phẩm điện ảnh với dữ liệu được cập nhập liên tục và trực quan.
Bạn có thể tìm kiếm danh sách các tác phẩm ăn khách nhất năm qua, đưa ra dự đoán và nhiều hơn nữa với số liệu mà chúng tôi đã thu thập!