Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn
Phát hành Tháng 01, 2021
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
4
5
6
7
8
2 phim phát hành
643.62 nghìn USD
9
10
11
12
13
14
15
4 phim phát hành
-
16
17
18
19
20
21
22
3 phim phát hành
15.99 triệu USD
23
24
25
26
27
28
29
3 phim phát hành
-
30
31
TỔNG: 12 phim, 16.64 triệu USD