Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn
Phim thể loại
Phát hành năm 2019
Bao gồm cả phim hợp tác sản xuất. Đã loại bỏ các phim chỉ phát hành trực tuyến trên các nền tảng như Netflix hay Disney+.
Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th 10 Th 11 Th 12
1 phim
1 phim
phim
1 phim
1 phim
1 phim
phim
phim
phim
phim
phim
phim
353.28 triệu USD
353.28 triệu USD
-
1.05 tỷ USD
386.6 triệu USD
1.07 tỷ USD
-
-
-
-
-
-
Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
TỔNG: 4 phim, 3.22 tỷ USD
Tháng 3
Dumbo (2019)
Chú voi biết bay
29 Th 03, 2019
Tháng 5
Aladdin (2019)
Cây đèn thần
24 Th 05, 2019
Godzilla: King of the Monsters (2019)
Chúa thể Godzilla: Đế Vương Bất Tử
31 Th 05, 2019
Tháng 7
The Lion King (2019)
Vua Sư Tử
19 Th 07, 2019