Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn
Phim thể loại Tâm lý
Phát hành Tháng 05, 2018
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
4
1 bộ phim
66.32 triệu USD
5
6
7
8
9
10
11
1 bộ phim
95.29 triệu USD
12
13
14
15
16
17
18
1 bộ phim
-
19
20
21
22
23
24
25
1 bộ phim
-
26
27
28
29
30
31
TỔNG: 4 phim, 161.61 triệu USD
Love, Simon (2018)
Thương mến, Simon
04 Th 05, 2018
Truth or Dare (2018)
Chơi hay Chết
11 Th 05, 2018
11 Niềm Hy Vọng (2018)
11 Niềm Hy Vọng
18 Th 05, 2018