Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn
Phim thể loại Tâm lý
Phát hành Tháng 08, 2018
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 bộ phim
-
18
19
20
21
22
23
24
1 bộ phim
51.74 triệu USD
25
26
27
28
29
30
1 bộ phim
1.82 triệu USD
31
TỔNG: 3 phim, 53.56 triệu USD
Song Lang (2018)
Song Long
17 Th 08, 2018
Slender Man (2018)
Người mảnh mai
24 Th 08, 2018
The Little Stranger (2018)
Kẻ lạ trong căn nhà
30 Th 08, 2018