Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn
Phim thể loại Tâm lý
Phát hành Tháng 03, 2019
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
4
5
6
7
8
1 bộ phim
167.22 nghìn USD
9
10
11
12
13
14
15
2 bộ phim
8.92 triệu USD
16
17
18
19
20
21
22
2 bộ phim
260.35 triệu USD
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TỔNG: 5 phim, 269.44 triệu USD
The Happiness of a Mother (2019)
Hạnh Phúc Của Mẹ
08 Th 03, 2019
Captive State (2019)
15 Th 03, 2019
The Golem (2019)
Chúa Quỷ
15 Th 03, 2019
Us (2019)
Chúng ta
22 Th 03, 2019
Hotel Mumbai (2019)
Khách sạn Mumbai: Thảm sát kinh hoàng
22 Th 03, 2019