Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn
Phim thể loại Tâm lý
Phát hành Tháng 06, 2019
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1 bộ phim
235.19 triệu USD
22
23
24
25
26
27
28
1 bộ phim
176.87 triệu USD
29
30
TỔNG: 2 phim, 412.06 triệu USD
Parasite (2019)
Ký Sinh Trùng
21 Th 06, 2019
Annabelle: Come Home (2019)
Annabelle: Ác Quỷ Trở Về
28 Th 06, 2019