Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn
Phim thể loại Tâm lý
Phát hành Tháng 10, 2019
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
4
1 bộ phim
1.06 tỷ USD
5
6
7
8
9
1 bộ phim
2.05 triệu USD
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1 bộ phim
1.74 triệu USD
26
27
28
29
30
31
TỔNG: 3 phim, 1.06 tỷ USD
Joker (2019)
04 Th 10, 2019
Thất Sơn Tâm Linh (2019)
Thiên Linh Cái
09 Th 10, 2019