Nhà Trắng Thất Thủ (2019)

Đánh giá, chấm điểm

12
Cinema Credit
Cinema Credit (CC) hay còn gọi là điểm tín dụng điển ảnh, được Cinematone giới thiệu kể từ tháng 11 năm 2019.
Điểm tín dụng được thống kê dựa trên nhiều yếu tố như mức độ phổ biến, đánh giá chuyên môn hay nhận định của khán giả... Các điểm được cộng dồn liên tục và không chia tỉ lệ phần trăm, các phim có điểm tín dụng càng lớn đồng nghĩa với việc, Cinematone đánh giá tác phẩm đó tốt hơn.
3
Phim có doanh thu cao hơn 3 lần kinh phí sản xuất
4
Phim nhận 39% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes
5
Phim nhận 45 điểm Metascore