Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn
Phát hành Tháng 02, 2021
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
4
1 phim phát hành
40 nghìn USD
5
5 phim phát hành
5.52 triệu USD
6
7
8
9
10
11
12
9 phim phát hành
-
13
14
15
16
17
18
19
1 phim phát hành
-
20
21
22
23
24
25
1 phim phát hành
-
26
4 phim phát hành
-
27
28
TỔNG: 21 phim, 5.56 triệu USD