Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phim thể loại Hành động
Phát hành năm 2019
Bao gồm cả phim hợp tác sản xuất. Đã loại bỏ các phim chỉ phát hành trực tuyến trên các nền tảng như Netflix hay Disney+.
Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th 10 Th 11 Th 12
1 phim
2 phim
2 phim
3 phim
4 phim
2 phim
1 phim
3 phim
2 phim
2 phim
5 phim
3 phim
404.34 triệu USD
413.01 triệu USD
355.62 triệu USD
3.19 tỷ USD
2.19 tỷ USD
506.33 triệu USD
1.07 tỷ USD
885.16 triệu USD
151.52 triệu USD
252.24 triệu USD
512.42 triệu USD
858.16 triệu USD
Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
TỔNG: 29 phim, 10.79 tỷ USD