Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phát hành Tháng 09, 2020
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
1 bộ phim
-
2
1 bộ phim
38.86 triệu USD
3
1 bộ phim
-
4
4 bộ phim
80.56 triệu USD
5
6
7
8
9
10
11
3 bộ phim
10.13 triệu USD
12
13
14
15
16
2 bộ phim
-
17
18
7 bộ phim
-
19
1 bộ phim
-
20
21
22
23
1 bộ phim
-
24
25
6 bộ phim
1.27 triệu USD
26
27
28
29
30
1 bộ phim
-
TỔNG: 28 phim, 130.81 triệu USD