Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phim thể loại Hành động
Phát hành năm 2020
Bao gồm cả phim hợp tác sản xuất. Đã loại bỏ các phim chỉ phát hành trực tuyến trên các nền tảng như Netflix hay Disney+.
Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th 10 Th 11 Th 12
2 phim
4 phim
1 phim
1 phim
1 phim
1 phim
3 phim
3 phim
5 phim
6 phim
2 phim
5 phim
454.13 triệu USD
561.44 triệu USD
-
617.66 nghìn USD
121.22 triệu USD
6.67 triệu USD
53.78 triệu USD
356.87 triệu USD
104.51 triệu USD
16.16 triệu USD
1.58 triệu USD
-
Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
TỔNG: 34 phim, 1.68 tỷ USD