Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phim thể loại Kinh dị
Phát hành năm 2020
Bao gồm cả phim hợp tác sản xuất. Đã loại bỏ các phim chỉ phát hành trực tuyến trên các nền tảng như Netflix hay Disney+.
Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th 10 Th 11 Th 12
4 phim
3 phim
1 phim
phim
phim
1 phim
4 phim
1 phim
5 phim
11 phim
7 phim
1 phim
39.44 triệu USD
183.34 triệu USD
2.74 triệu USD
-
-
1.06 triệu USD
4.96 triệu USD
412.65 nghìn USD
47.38 triệu USD
2.13 triệu USD
10.86 triệu USD
-
Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
TỔNG: 38 phim, 292.33 triệu USD