Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phim thể loại Tâm lý
Phát hành năm 2019
Bao gồm cả phim hợp tác sản xuất. Đã loại bỏ các phim chỉ phát hành trực tuyến trên các nền tảng như Netflix hay Disney+.
Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th 10 Th 11 Th 12
1 phim
1 phim
4 phim
2 phim
5 phim
2 phim
1 phim
phim
3 phim
3 phim
1 phim
phim
167.22 nghìn USD
167.22 nghìn USD
269.27 triệu USD
113.15 triệu USD
467.71 triệu USD
412.06 triệu USD
127.16 triệu USD
-
477.47 triệu USD
1.06 tỷ USD
67.78 triệu USD
-
Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
TỔNG: 22 phim, 2.99 tỷ USD