Terminator: Dark Fate (2019)
Terminator: Dark Fate (2019)

Terminator: Dark Fate (2019)

Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối

Terminator: Dark Fate (2019)
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối
DKKC: 01/11/2019
Nhúng
Cập nhập lần cuối: 15/03/2020
Đạo diễn:
Tim Miller
Cốt truyện:
James CameronDavid S Goyer
Justin Rhodes

Kịch bản:
Billy Ray
Justin Rhodes
Phát hành:
01/11/2019
Thời lượng:
128 phút
Kinh phí (ước tính):
185 triệu USD
Doanh thu:
234.54 triệu USD
Tóm tắt
Chấm điểm phim ngay:
Diễn viên
Arnold Schwarzenegger
The Terminator
Linda Hamilton
Sarah Connor
Brett Azar
T-800
Natalia Reyes
Dani Ramos
Gabriel Luna
Terminator
Diego Boneta
Alicia Borrachero
Steven Cree
Rigby
Tábata Cerezo
Julia
Björn Freiberg
Federal
Enrique Arce
Fraser James
Thiếu tá Dean
Samantha Coughlan
ICE Medic
Mario de la Rosa
Cảnh sát Mexico City
Sản xuất & Phát hành
Skydance Media
Sản xuất
Paramount Pictures
Phát hành
Tencent Pictures
Sản xuất
20th Century Studios
Phát hành
Tin tức