Đăng nhập để gửi tin bài, tạo danh sách phim và đánh giá...!

Quốc gia: Trung Quốc

Phim điện ảnh
Dự kiến phát hành (3)
Tháng 01, 2020
25/01
Legend of Deification (2020) - 姜子牙 Khương Tử Nha: Nhất Chiến Phong Thần

Tháng 05, 2020
29/05
Midway (2019) Trận chiến Midway

Tháng 08, 2020
Tháng 1
1 phim
-

Tháng 2
phim
-

Tháng 3
phim
-

Tháng 4
phim
-

Tháng 5
1 phim
121.22 triệu USD

Tháng 6
phim
-

Tháng 7
phim
-

Tháng 8
1 phim
-

Tháng 9
phim
-

Tháng 10
phim
-

Tháng 11
phim
-

Tháng 12
phim
-

Trung Quốc sản xuất/ phát hành 3 bộ phim trong năm 2020. Tổng doanh thu đem về ước tính đến thời điểm hiện tại đạt 121.22 triệu USD