Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam

Quốc gia: Việt Nam

Phim điện ảnh
Tháng 1
4 phim
10.44 triệu USD

Tháng 2
1 phim
978.38 nghìn USD

Tháng 3
3 phim
952.39 nghìn USD

Tháng 4
1 phim
-

Tháng 5
1 phim
29.37 nghìn USD

Tháng 6
2 phim
408.79 nghìn USD

Tháng 7
1 phim
324.65 nghìn USD

Tháng 8
2 phim
-

Tháng 9
1 phim
-

Tháng 10
3 phim
-

Tháng 11
phim
-

Tháng 12
2 phim
-

Việt Nam sản xuất/ phát hành 21 bộ phim trong năm 2020. Tổng doanh thu đem về ước tính đến thời điểm hiện tại đạt 13.13 triệu USD