Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phát hành Tháng 01, 2019
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
4
2 bộ phim
344.11 triệu USD
5
6
7
8
9
10
11
1 bộ phim
80.71 triệu USD
12
13
14
15
16
17
1 bộ phim
-
18
1 bộ phim
47.02 triệu USD
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TỔNG: 5 phim, 471.83 triệu USD