Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phát hành Tháng 02, 2019
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
4
5
3 bộ phim
8.56 triệu USD
6
1 bộ phim
514.99 triệu USD
7
8
1 bộ phim
192.31 triệu USD
9
10
11
12
1 bộ phim
22.11 nghìn USD
13
14
1 bộ phim
404.34 triệu USD
15
16
17
18
19
20
21
22
2 bộ phim
6.99 triệu USD
23
24
25
26
27
28
TỔNG: 9 phim, 1.13 tỷ USD