Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phát hành Tháng 03, 2019
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
4
5
6
7
8
2 bộ phim
1.13 tỷ USD
9
10
11
12
13
14
1 bộ phim
1.87 triệu USD
15
4 bộ phim
70.93 triệu USD
16
17
18
19
20
21
22
3 bộ phim
296.88 triệu USD
23
24
25
26
27
28
29
3 bộ phim
409.66 triệu USD
30
31
TỔNG: 13 phim, 1.91 tỷ USD