Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phát hành Tháng 05, 2019
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
2 bộ phim
150.66 triệu USD
4
5
6
7
8
9
10
5 bộ phim
511.13 triệu USD
11
12
13
14
15
16
17
5 bộ phim
381.71 triệu USD
18
19
20
21
22
23
24
3 bộ phim
1.08 tỷ USD
25
26
27
28
29
30
31
2 bộ phim
581.78 triệu USD
TỔNG: 17 phim, 2.7 tỷ USD