Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phát hành Tháng 08, 2019
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
1 bộ phim
758 triệu USD
3
4
5
6
7
8
9
4 bộ phim
98.83 triệu USD
10
11
12
13
14
15
16
2 bộ phim
310.93 triệu USD
17
18
19
20
21
22
23
2 bộ phim
274.95 triệu USD
24
25
26
27
28
29
30
3 bộ phim
194.24 triệu USD
31
TỔNG: 12 phim, 1.64 tỷ USD