Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phát hành Tháng 09, 2019
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
4
5
6
1 bộ phim
446.56 triệu USD
7
8
9
10
11
12
13
4 bộ phim
798.03 nghìn USD
14
15
16
17
18
19
20
4 bộ phim
877.98 triệu USD
21
22
23
24
25
26
1 bộ phim
11.48 triệu USD
27
28
29
30
TỔNG: 10 phim, 1.34 tỷ USD