Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phát hành Tháng 10, 2019
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
1 bộ phim
38.77 triệu USD
3
4
3 bộ phim
1.24 tỷ USD
5
6
7
8
9
1 bộ phim
2.05 triệu USD
10
11
1 bộ phim
148.68 triệu USD
12
13
14
15
16
17
18
3 bộ phim
617.21 triệu USD
19
20
21
22
23
24
1 bộ phim
43.84 triệu USD
25
2 bộ phim
105.3 triệu USD
26
27
28
29
30
31
TỔNG: 12 phim, 2.19 tỷ USD