Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phát hành Tháng 11, 2019
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
3 bộ phim
277.79 triệu USD
2
3
4
5
6
7
8
3 bộ phim
103.33 triệu USD
9
10
11
12
13
14
15
3 bộ phim
31.25 triệu USD
16
17
18
19
20
21
22
3 bộ phim
1.51 tỷ USD
23
24
25
26
27
1 bộ phim
961.22 nghìn USD
28
29
5 bộ phim
485.05 triệu USD
30
TỔNG: 18 phim, 2.41 tỷ USD