Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phát hành Tháng 12, 2019
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
4
5
6
5 bộ phim
92.48 triệu USD
7
8
9
10
11
12
13
2 bộ phim
818.44 triệu USD
14
15
16
17
18
19
20
3 bộ phim
9.93 triệu USD
21
22
23
24
2 bộ phim
158.59 triệu USD
25
2 bộ phim
171.62 triệu USD
26
27
1 bộ phim
5.36 triệu USD
28
29
30
31
TỔNG: 15 phim, 1.26 tỷ USD