Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phát hành Tháng 09, 2020
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
1 phim phát hành
-
2
1 phim phát hành
42.04 triệu USD
3
1 phim phát hành
-
4
4 phim phát hành
100.55 triệu USD
5
6
7
8
9
10
11
3 phim phát hành
23.8 triệu USD
12
13
14
15
16
2 phim phát hành
-
17
18
7 phim phát hành
2.18 triệu USD
19
1 phim phát hành
-
20
21
22
23
1 phim phát hành
-
24
25
5 phim phát hành
5.29 triệu USD
26
27
28
29
30
1 phim phát hành
-
TỔNG: 27 phim, 173.86 triệu USD