Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam
Phát hành Tháng 11, 2020
Những ngày có gạch đỏ là ngày có phim mới phát hành.
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
1
2
3
4
5
6
7 phim phát hành
-
7
8
9
10
1 phim phát hành
-
11
12
13
1 phim phát hành
-
14
15
16
17
18
19
20
4 phim phát hành
2.02 nghìn USD
21
22
23
24
25
1 phim phát hành
-
26
27
28
29
30
TỔNG: 14 phim, 2.02 nghìn USD