Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn Đại dịch COVID-19 Điện ảnh Việt Nam

Warner Bros

Phim (30)
Tin tức mới nhất (56)
The Batman mới hoãn chiếu 6 tháng đến năm 2022
Harry Nguyễn • 06 Tháng 10, 2020
Wonder Woman 1984 dời lịch chiếu lần thứ 3
Christ Peace • 12 Tháng 09, 2020
Shazam 2 đã được ấn định lịch phát hành
Christ Peace • 13 Tháng 12, 2019