Sound of Metal (2020)


 • Đạo diễn/Kịch bản
  Darius Marder
 • Kịch bản
  Abraham Marder
 • Cốt truyện
  Darius Marder
 • Cốt truyện
  Derek Cianfrance


 • Xếp hạng:
  C18
 • Kinh phí (ước tính):
  -
  (-)
 • Doanh thu (ước tính):
  176.18 nghìn USD
  (4.06 tỷ VND)

Hình ảnh


 • Sound of Metal (2020)
Đóng

Diễn viên


  • Ruben
  • Lou
  • Paul Raci
   Joe
  • Lauren Ridloff
   Diane
  • Mathieu Amalric
   Richard Berger
  • Domenico Toledo
   Michael
  • Chelsea Lee
   Jenn
  • Shaheem Sanchez
   Shaheem
  • Chris Perfetti
   Harlan
  • Bill Thorpe
   The Man
  • Michael Tow
   Pharmacist
  • William Xifaras
   Cha Michael
  • Rena Maliszewski
   Audiologist
  • Tom Kemp
   Bác sĩ Paysinger
  • Elan Sicroff
   Pianist

Sản xuất


  • Caviar
   Sản xuất
  • Protagonist Pictures
   Phát hành
  • Prime Video
   Phát hành

PHIM LIÊN QUANTHAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI