Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Cả ngàn bộ phim đang chờ bạn đánh giá chỉ với một tài khoản bảo mật, đơn giản và an toàn!
Cinematone cam kết không khai thác quảng cáo dựa trên dữ liệu cá nhân của người dùng!
Tìm hiểu chính sách sử dụng dữ liệu an toàn của chúng tôi.

Lịch phát hành phim mới

Phim đang chiếu rạp
Phim Việt Nam sắp chiếu
Sắp chiếu tại rạp
Sắp chiếu trực tuyến
Tháng 08, 2022
Tuần này
12 Tháng 08, 2022
Mới
Duyên Ma (2022)
Duyên Ma (2022)
12 Tháng 08, 2022
19 Tháng 08, 2022
Beast (2022)
Beast (2022)
19 Tháng 08, 2022
26 Tháng 08, 2022
Không (2022)
Không (2022)
26 Tháng 08, 2022
Tháng 09, 2022
04 Tháng 09, 2022
23 Tháng 09, 2022
30 Tháng 09, 2022
Cười (2022)
Cười (2022)
30 Tháng 09, 2022
Tháng 10, 2022
07 Tháng 10, 2022
14 Tháng 10, 2022
21 Tháng 10, 2022
Black Adam (2022)
Black Adam (2022)
21 Tháng 10, 2022
28 Tháng 10, 2022
Mồi Quỷ Dữ (2022)
Mồi Quỷ Dữ (2022)
28 Tháng 10, 2022
Tháng 11, 2022
04 Tháng 11, 2022
Amsterdam (2022)
Amsterdam (2022)
04 Tháng 11, 2022
18 Tháng 11, 2022
23 Tháng 11, 2022
Strange World (2022)
Strange World (2022)
23 Tháng 11, 2022
Tháng 12, 2022
16 Tháng 12, 2022
Tháng 01, 2023
13 Tháng 01, 2023
M3gan (2023)
M3gan (2023)
13 Tháng 01, 2023
Tháng 02, 2023
14 Tháng 02, 2023
Móng Vuốt (2023)
Móng Vuốt (2023)
14 Tháng 02, 2023
Tháng 03, 2023
17 Tháng 03, 2023
24 Tháng 03, 2023
Tháng 04, 2023
07 Tháng 04, 2023
14 Tháng 04, 2023
65 (2023)
65 (2023)
14 Tháng 04, 2023
Tháng 05, 2023
05 Tháng 05, 2023
19 Tháng 05, 2023