Tìm kiếm
Lịch phát hành phim mới

Sắp chiếu tại rạp

Đang chiếu rạp
Phim Việt sắp chiếu
Sắp chiếu rạp
Sắp chiếu trực tuyến
07/04
Dự kiến khởi chiếu
14/04
Dự kiến khởi chiếu
Dự kiến khởi chiếu
21/04
28/04
Dự kiến khởi chiếu
05/05
Dự kiến khởi chiếu
12/05
Dự kiến khởi chiếu
19/05
Dự kiến khởi chiếu
26/05
Dự kiến khởi chiếu
02/06
09/06
16/06
Dự kiến khởi chiếu
Dự kiến khởi chiếu
30/06
Dự kiến khởi chiếu
14/07
21/07
Dự kiến khởi chiếu
Dự kiến khởi chiếu
28/07
Dự kiến khởi chiếu
04/08
Dự kiến khởi chiếu
18/08
Dự kiến khởi chiếu
15/09
Dự kiến khởi chiếu

Xem thêm

Chưa thông báo ngày phát hành
Nội dung được tài trợ
Đang tải dữ liệu...
Dường như bạn đang dùng trình chặn quảng cáo?
Cinematone hiểu rằng các nội dung được tài trợ ở mọi hình thức đều mang đến một trải nghiệm không thoải mái theo các cấp độ nhất định dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên, các nội dung được tài trợ hiện là nguồn cung duy nhất giúp duy trì mọi thứ trên trang web này ở cấp độ miễn phí!

Thông tin thêm rằng, Cinematone hiện đã cung cấp lựa chọn giúp bạn có thể ẩn bớt các nội dung như vậy trên trang bằng cách đăng nhập thông qua một tài khoản Google!
Vui lòng tắt các trình chặn quảng cáo trên trình duyệt của bạn để tiếp tục!
hoặc
Tiếp tục mà không tắt
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Đăng nhập để chấm điểm phim và ẩn bớt nội dung tài trợ