Loạt phim A Quiet Place

Bộ phim bắt nguồn từ những sự kiện hậu tận thế khi con người đối mặt với sự diệt vong từ những quái vật có khả năng phản ứng nhạy bén với âm thanh.

Sao chép liên kết
Biểu đồ phát triển doanh thu và kinh phí sản xuất
2021
2018
Kinh phí sản xuất
Doanh thu
Các bộ phim ra mắt trước tháng 03 năm 2018 không hiển thị trong danh sách này. Chúng tôi đã cộng gộp kinh phí sản xuất và doanh thu phát hành vào báo cáo chung dưới đây.
Tổng số phim
(Thông báo)
Đã phát hành Tổng kinh phí
(ước tính)
Tổng doanh thu
(ước tính)
2 1 17 triệu USD 340.94 triệu USD

Tin liên quanTHAM GIA CÙNG CHÚNG TÔI