Amazon Studios

Amazon Studios

Quốc gia: Hoa Kỳ
Thành lập: 16 Tháng 11, 2010
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2023
01/12/2023 -
13/10/2023 -
06/10/2023 -
22/09/2023 -
15/09/2023 -
08/09/2023 -
11/08/2023 -
8
14/04/2023 88.38 triệu USD
6.3
10/02/2023 -
6
Năm 2022
09/12/2022 -
23/11/2022 -
18/11/2022 -
04/11/2022 -
6.5
29/09/2022 -
13/06/2022 -
20/05/2022 -
08/04/2022 -
11/02/2022 -
Năm 2021
21/12/2021 -
10/12/2021 -
05/11/2021 -
7
01/10/2021 -
24/09/2021 -
5
30/04/2021 -
08/01/2021 -
Năm 2020
23/10/2020 -
Năm 2019
06/12/2019 2.83 triệu USD
6
Năm 2018
02/11/2018 7.94 triệu USD
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...