Blumhouse Productions

Blumhouse Productions

Quốc gia: Hoa Kì
Thành lập: 14 Tháng 04, 2024
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2025
27/06/2025 -
16/05/2025 -
Năm 2024
13/09/2024 -
12/04/2024 35.04 triệu USD
23/02/2024 52.56 triệu USD
5.3
Năm 2023
27/10/2023 293.88 triệu USD
7.4
06/10/2023 135.62 triệu USD
6.3
04/08/2023 -
14/07/2023 186.26 triệu USD
4.4
27/01/2023 173.37 triệu USD
5.9
Năm 2022
28/10/2022 -
14/10/2022 104.49 triệu USD
5.3
05/10/2022 -
05/08/2022 -
29/07/2022 4.21 triệu USD
13/05/2022 14.62 triệu USD
3.8
04/02/2022 160 triệu USD
4.8
Năm 2021
15/10/2021 131.63 triệu USD
4
01/10/2021 -
02/07/2021 76.98 triệu USD
Năm 2020
27/11/2020 15.1 triệu USD
30/10/2020 1.42 triệu USD
28/02/2020 130.76 triệu USD
7.5
14/02/2020 34.17 triệu USD
Năm 2018
10/08/2018 93.4 triệu USD
11/05/2018 95.29 triệu USD
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...