Bron Creative

Bron Creative

Quốc gia: Hoa Kì
Thành lập: 09 Tháng 12, 2023
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2024
04/10/2024 -
Năm 2023
10/06/2023 -
10/03/2023 56.07 triệu USD
4.8
Năm 2022
02/09/2022 9.36 triệu USD
7
05/08/2022 -
6
24/06/2022 -
27/04/2022 -
18/03/2022 12.99 triệu USD
5
18/02/2022 151.79 triệu USD
6.5
28/01/2022 6.23 triệu USD
07/01/2022 196.77 triệu USD
7
Năm 2021
25/12/2021 5.73 triệu USD
6
23/12/2021 29.6 triệu USD
05/11/2021 23.79 triệu USD
5.4
15/10/2021 -
01/10/2021 110.77 triệu USD
5.7
27/08/2021 77.41 triệu USD
7
13/08/2021 29.37 triệu USD
30/07/2021 18.19 triệu USD
7
19/03/2021 21.27 triệu USD
5.3
12/02/2021 5.74 triệu USD
7
07/01/2021 -
8
Năm 2020
10/07/2020 -
7.5
22/04/2020 -
7.5
30/01/2020 9.17 triệu USD
5.7
Năm 2019
18/10/2019 203.78 triệu USD
6.3
04/10/2019 1.07 tỷ USD
8.2
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...