Focus Features

Focus Features

Quốc gia: Hoa Kỳ
Thành lập: 09 Tháng 12, 2023
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2024
23/02/2024 -
Năm 2023
10/11/2023 15.13 triệu USD
08/09/2023 38.02 triệu USD
30/06/2023 258.92 nghìn USD
16/06/2023 50.56 triệu USD
12/05/2023 27.57 triệu USD
31/03/2023 3.42 triệu USD
10/03/2023 823.65 nghìn USD
10/03/2023 18.54 triệu USD
10/02/2023 370 nghìn USD
Năm 2022
16/12/2022 1.26 triệu USD
9
28/10/2022 3.91 triệu USD
07/10/2022 22.1 triệu USD
5.4
16/09/2022 186.43 nghìn USD
02/09/2022 2.41 triệu USD
29/07/2022 4.21 triệu USD
22/04/2022 69.63 triệu USD
3.5
01/04/2022 234.93 nghìn USD
25/02/2022 3.32 triệu USD
Năm 2021
12/11/2021 44.92 triệu USD
29/10/2021 21.2 triệu USD
5.3
17/09/2021 364.46 nghìn USD
10/09/2021 3.27 triệu USD
30/07/2021 16.64 triệu USD
4
14/05/2021 1.52 triệu USD
02/04/2021 11.34 triệu USD
Năm 2020
06/11/2020 9.38 triệu USD
10
Năm 2019
01/11/2019 43.24 triệu USD
18/01/2019 47.02 triệu USD
6
Năm 2018
10/08/2018 93.4 triệu USD
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...