Lotte Entertainment

Lotte Entertainment

Quốc gia: Hàn Quốc
Thành lập: 01 Tháng 09, 2003
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2024
16/08/2024 -
Năm 2023
08/12/2023 213.82 nghìn USD
5.8
03/11/2023 4.01 triệu USD
7.6
20/10/2023 7.33 triệu USD
6
13/10/2023 8.22 nghìn USD
7.5
06/10/2023 10.41 triệu USD
6.7
22/09/2023 82.67 nghìn USD
4.2
01/09/2023 28.66 triệu USD
5.8
02/06/2023 78.48 triệu USD
4.8
31/05/2023 -
5
28/04/2023 -
5
17/03/2023 1.26 triệu USD
4.5
03/03/2023 128.86 nghìn USD
3.8
10/02/2023 5.91 triệu USD
5
Năm 2022
23/12/2022 501.29 nghìn USD
3.8
09/12/2022 5.56 triệu USD
5
02/12/2022 -
4
28/10/2022 7.05 triệu USD
5.3
13/10/2022 2.12 triệu USD
5.6
26/08/2022 52.17 triệu USD
6.5
29/07/2022 1.82 triệu USD
5.4
15/07/2022 29.89 triệu USD
6
20/05/2022 144.55 nghìn USD
3.7
25/02/2022 5.85 triệu USD
4.3
07/01/2022 13.07 triệu USD
5
Năm 2021
12/03/2021 1.87 triệu USD
4.8
Năm 2020
25/12/2020 4.31 triệu USD
6.8
25/12/2020 81.54 nghìn USD
4.5
04/12/2020 32.13 nghìn USD
2.3
23/10/2020 6.69 triệu USD
7.9
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...