Nickelodeon Movies

Nickelodeon Movies

Quốc gia: Hoa Kì
Thành lập: 25 Tháng 02, 1995
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Doanh thu Đánh giá (*)
Năm 2024
13/09/2024 -
Năm 2023
22/11/2023 -
29/09/2023 192.41 triệu USD
6.7
04/08/2023 180.47 triệu USD
7.5
11/05/2023 -
Năm 2022
16/12/2022 -
02/12/2022 -
5.5
02/09/2022 20.07 triệu USD
5
04/02/2022 121.83 triệu USD
6.2
Năm 2021
22/05/2021 4.81 triệu USD
Năm 2019
08/11/2019 47.99 triệu USD
3.3
09/08/2019 98.82 triệu USD
6
15/03/2019 52.8 triệu USD
5
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...