Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh INSIDE NEWS - Tin tức thú vị hơn
Trung Quốc
Năm 2018Năm 2019Năm 2020
11 phim
5 phim
3 phim
2.37 tỷ USD
1.35 tỷ USD
144.52 triệu USD
Chi tiết Chi tiết Chi tiết
Dữ liệu năm 2018 chỉ được cập nhập từ tháng 03. Đã loại bỏ các phim chỉ phát hành trực tuyến trên các nền tảng như Netflix hay Disney+.