Review - Đánh Giá Phim Điện Ảnh Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh
Phim điện ảnh Trung Quốc
Phát hành năm 2019
Bao gồm cả phim hợp tác sản xuất. Đã loại bỏ các phim chỉ phát hành trực tuyến trên các nền tảng như Netflix hay Disney+.
Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th 10 Th 11 Th 12
1 phim
1 phim
phim
phim
phim
phim
phim
phim
phim
2 phim
2 phim
phim
726.06 triệu USD
726.06 triệu USD
-
-
-
-
-
-
-
330.39 triệu USD
295.27 triệu USD
-
Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
TỔNG: 5 phim, 2.08 tỷ USD
Tháng 9
Tháng 10
Abominable (2019)
Everest - Người Tuyết Bé Nhỏ
04 Th 10, 2019
Gemini Man (2019)
Đàn ông song tử
11 Th 10, 2019
Tháng 11
Terminator: Dark Fate (2019)
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối
01 Th 11, 2019