Review - Đánh Giá Phim Điện Ảnh Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh
Phim điện ảnh Trung Quốc
Phát hành năm 2020
Bao gồm cả phim hợp tác sản xuất. Đã loại bỏ các phim chỉ phát hành trực tuyến trên các nền tảng như Netflix hay Disney+.
Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th 10 Th 11 Th 12
1 phim
1 phim
phim
phim
phim
1 phim
phim
phim
phim
phim
1 phim
phim
121.22 triệu USD
121.22 triệu USD
-
-
-
-
-
-
-
-
23.3 triệu USD
-
Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết
TỔNG: 3 phim, 265.73 triệu USD
Tháng 5
Midway (2019)
Trận chiến Midway
29 Th 05, 2020
Tháng 10
Legend of Deification (2020) - 姜子牙
Khương Tử Nha: Nhất Chiến Phong Thần
02 Th 10, 2020
Tháng 12