Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Tham gia
Tìm kiếm
Diễn viên

Frances McDormand

Quốc tịch: Hoa Kì
Ngày sinh: 23 Tháng 06, 1957 (64 tuổi)
Nghề nghiệp: Diễn viên
Phim đã tham gia
Đã phát hành
Đang chiếu
Sắp ra mắt

19 Tháng 02, 2021

Nomadland (2021)
Nomadland (2021)
vai Fern
Kinh phí: 5 triệu USD
Doanh thu: 5.45 triệu USD

Không còn nội dung để hiển thị!

Không còn nội dung để hiển thị!