Tìm kiếm
1/ 5 ảnh
Diễn viên

Frances McDormand

Quốc tịch:
Hoa Kì
Ngày sinh:
23 Tháng 06, 1957 (66 tuổi)
Hình ảnh
Hình ảnh Frances McDormand trong phim The Tragedy of Macbeth
Danh sách phim
Phát hành Năm Vai trò Ghi chú
1 2022 22/12 Women Talking (2022)
vai
Scarface Janz
Chưa phát hành tại Việt Nam
2 14/01 Bi kịch Macbeth (2022)
vai
Quý bà Macbeth
3 2021 22/10 The French Dispatch (2021)
vai
Lucinda Krementz
Chưa phát hành tại Việt Nam
4 19/02 Nomadland (2021)
vai
Fern
Chưa phát hành tại Việt Nam
Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Đăng nhập để chấm điểm phim và ẩn bớt nội dung tài trợ