Tìm kiếm
1/ 5 ảnh
Diễn viên

Guy Pearce

Quốc tịch:
Vương Quốc Anh
Ngày sinh:
05 Tháng 10, 1967 (56 tuổi)
Danh sách phim
Phát hành Năm Vai trò Ghi chú
1 2022 23/09 The Infernal Machine (2022)
vai
Bruce Cogburn
Chưa phát hành tại Việt Nam
2 29/04 Memory (2022)
vai
Vincent Serra
Chưa phát hành tại Việt Nam
3 2021 10/12 Trở lại Vùng Hoang Dã (2021)
vai
Frank(L.T)
4 03/09 Zone 414 (2021)
vai
David Carmichael
Chưa phát hành tại Việt Nam
5 30/04 Without Remorse (2021)
vai
Secretary Clay
Chưa phát hành tại Việt Nam
6 2020 13/03 Bloodshot (2020)
vai
7 2019 18/01 Nữ hoàng Scotland (2019)
vai
-
Chưa phát hành tại Việt Nam
Đang tải dữ liệu...
Thông báo
Thông báo sẽ hiển thị tại đây!
Đăng nhập để chấm điểm phim và ẩn bớt nội dung tài trợ