Jacob Tremblay

Jacob Tremblay

Quốc tịch: Canada
Ngày sinh: 05 Tháng 10, 2006
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
02/02/2024 vai Orion (L.T)
7.3
26/01/2024 vai Igor Nowak
Năm 2023
26/05/2023 vai Flounder(L.T)
6.6
Năm 2022
11/11/2022 vai (L.T)
Năm 2021
18/06/2021 vai Luca Paguro(L.T)
7.6
Năm 2019
08/11/2019 vai
6
Năm 2018
14/09/2018 vai Rory McKenna
5.5
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...