Sandra Oh

Sandra Oh

Quốc tịch: Canada
Ngày sinh: 20 Tháng 07, 1971
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2024
02/02/2024 vai Mistral (L.T)
Năm 2023
03/11/2023 vai Jenny
Năm 2022
18/03/2022 vai Amanda
6
11/03/2022 vai Ming(L.T)
7.6
Năm 2021
05/03/2021 vai Virana(L.T)
6.5
Năm 2020
23/10/2020 vai Mrs. Zhong(L.T)
6.5
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...