Stan Lee

Stan Lee

Quốc tịch: Hoa Kì
Ngày sinh: 28 Tháng 12, 1922
Danh sách phim
TT Phim Phát hành Vai trò Đánh giá (*)
Năm 2025
02/05/2025 Tác giả
Năm 2024
30/08/2024 Nhân vật
Năm 2023
16/05/2023 vai
Năm 2022
08/07/2022 Tác giả
6.8
Năm 2021
17/12/2021 Sáng tạo nhân vật
8.1
Năm 2019
05/07/2019 Truyện tranh
6.8
07/06/2019 Truyện tranh
5.3
26/04/2019 Tác giả
vai
7.8
Năm 2018
14/12/2018 vai Stan(L.T)
8
25/04/2018 vai Bus Driver
7.5
Vui lòng chờ! Đang tải...
Từ năm 2018
Phiên bản 23.05
Theo dõi Cinematone trên:
Hotline: 0927 20 12 18
Thiết kế và phát triển bởi Christ Design
Vận hành bởi Cinematone.info
Nội dung đang được tải...