Review - Đánh Giá Phim Điện Ảnh Sẵn Sàng Nhìn Lại 2020 Giải thưởng Viện Hàn Lâm - Giải Oscar lần thứ 93 (2021) Lịch phát hành phim mới (cập nhập) Vũ trụ điện ảnh mở rộng từ truyện tranh DC Comics Thế giới Phù Thủy (Wizarding World) Ở Nhà Xem Gì Vũ trụ điện ảnh Marvel PHOTO BOOM - Câu chuyện từ hình ảnh
Vân Trang
Diễn viên
Vân Trang
Việt Nam
01/03/1990
Các bộ phim đã tham gia (6)
Dữ liệu từ tháng 03/ 2018
2020
vai Lương Phi Vũ Đoàn Viên